Cookies

Informace o právech, resp. skutečnostech týkajících se ochrany osobních údajů dotčené osoby ve smyslu § 19 zákona č. 18/2018 Sb. z. o ochraně osobních údajů

Dotčené osoby poskytují osobní údaje do informačního systému IS COOKIES na základě směrnice 2002/58 ES Evropského parlamentu a Rady.

Účel zpracování osobních údajů:

zpracování osobních údajů „cookies“ na základě Směrnice 2002/58 ES Evropského parlamentu a Rady za účelem poskytování webové služby, ke které uživatel – dotčená osoba, požaduje přístup, zlepšování služeb a umožnění efektivního vyhledávání a reklamy. Zároveň slouží k analýzám a statistickému vyhodnocování používání služeb, obsahu a inzerce.

Výčet (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

IP adresa, jméno, e-mailová adresa, informace o službách, informace, které jsou získávány z používání služeb dotčených osob – zejména: práce uživatele, navštívené stránky, odkud přišli (přímo, přes vyhledávače nebo z jiných internetových stránek), použitý internetový vyhledávač, použitý operační systém, rozlišení obrazovky, zapnuté technologie (FLASH, Java), opakovaný, resp. nový, geografická poloha, věk a pohlaví uživatele, e-mail uživatele a identifikace firmy (název, město), v jaké aplikaci uživatel/firma pracuje.

Provozovatel na svých stránkách používá následující typy souborů cookies (krátké textové soubory), které si prohlížeč ukládá v počítači nebo v zařízení:

  1. Dočasné soubory cookies slouží např. po přihlášení se ke službě k identifikaci uživatele po dobu přihlášení. Bez těchto souborů některé naše služby nemusí vůbec nebo správně fungovat. Dočasné soubory cookies se po vypnutí prohlížeče automaticky smažou.

  2. Permanentní soubory cookies zůstávají uložené v prohlížeči i po vypnutí počítače. Prostřednictvím těchto souborů cookies jsou zpracovávány nastavení uživatele a tudíž slouží pro efektivní používání služeb, případně slouží ke statistickým nebo reklamním účelům.

Osobní údaje dotčené osoby jsou zpracovávány po celou dobu trvání registrace na stránce. Po zrušení registrace provozovatel zajistí jejich likvidaci ve smyslu Zákona. Registrovaný uživatel může požádat o zrušení registrace prostřednictvím příslušného formuláře na stránce, přičemž o zrušení registrace mu bude e-mailem zasláno elektronické potvrzení.

 Provozovatel využívá službu Google Analytics od společnosti Google, kterou si uživatel může vypnout v nastaveních.

Osobní údaje jsou poskytovány následujícím třetím osobám:

– společnost MADE BY VACULIK, s. r. o., Búdková 28, 811 04 Bratislava podle § 13 odst. 1 písmeno c) a f), zákona č.18/2018 o ochraně osobních údajů

– společnost Aurius s.r.o., Vajnorská 1854/8A, 831 04 Bratislava podle § 13 odst. 1 písmeno c) a f), zákona č.18/2018 o ochraně osobních údajů

Souhlas s používáním souborů cookies se uděluje tak, že uživatel klikne na příslušné políčko v horní liště, která se mu zobrazí na stránkách www.tvojeharmony.sk. Změnou nastavení webového prohlížeče může uživatel i po udělení tohoto souhlasu kdykoliv používání souborů cookies zakázat (včetně souborů cookies třetích stran). V případě zákazu používání souborů cookies v prohlížeči však některé části stránek nemusí fungovat správně.

Používání souborů cookies DoubleClick může uživatel vypnout, když navštíví stránku deaktivace souborů cookies DoubleClick nebo stránku iniciativy Network Advertising Initiative za účelem deaktivace souborů cookies.

Dotčená osoba má právo: na zákonné zpracování osobních údajů dle § 13 zákona, na přístup podle § 21 zákona, na opravu osobních údajů dle § 22 zákona, na výmaz dle § 23 zákona, na omezení zpracování dle § 24 zákona, na přenos osobních údajů dle §26 zákona, na podání námitky proti zpracování osobních údajů dle § 27 zákona. Dále je dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona oprávněna:

– požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby,

– kdykoliv svůj souhlas odvolat (pokud byl souhlas dle zákona vyžadován),

– podat návrh na zahájení řízení dle § 100 zákona.

– Dotčená osoba neposkytnutím předmětných osobních údajů tím, že zablokuje jejich zpracovávání, může zhoršit kvalitu poskytovaných služeb.