Papírové utěrky – nejhygieničtější způsob sušení rukou

Jak snížit šíření bakterií na Vaší toaletě či v koupelně a zabránit tak přenášení nemocí? Na základě studií z Univerzity ve Westminsteru došli vědci ke zjištění, že standardní papírové utěrky patří mezi nejhygieničtější způsoby sušení rukou. Studie porovnávala tři způsoby sušení rukou – tryskovým vysoušečem, teplovzdušným vysoušečem a papírovými utěrkami. Po namočení rukou do vody s obsahem neškodných bakterií a jejich následném sušení zjistili, že tryskový vysoušeč rukou je schopen roznést bakterie do vzdálenosti 3 metrů, a tím rozšiřuje bakterie 1300krát více než standardní papírové utěrky. Teplovzdušný vysoušeč roznese bakterie do vzdálenosti 75 cm a papírové utěrky do vzdálenosti 25 cm.

Uvedená zjištění jsou přínosná vzhledem k tomu, že nám pomáhají lépe rozumět šíření bakterií, které mohou být potenciálním přenašečem chorob. Podobný výzkum byl proveden i v roce 2014 vědci z Univerzity v Leeds. Ti došli k závěru, že počet bakterií ve vzduchu byl 27krát vyšší v okolí tryskových vysoušečů rukou ve srovnání s okolím dávkovačů papírových utěrek. Chcete-li, aby toalety ve Vašem zařízení byly co nejhygieničtější, můžete zabránit šíření bakterií a chorob i díky papírovým utěrkám Harmony Professional v kombinaci s dávkovačem na papírové utěrky a mýdlo.

See more articles in this category zdraví hygiena rady mytí rukou sušení rukou