SHP Group

Slovak Hygienic Paper Group

 

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodní společnost sdružující skupinu výrobních a obchodních společností z oblasti celulózo-papírenského průmyslu. SHP Group zastřešuje 10 společností v 6 zemích Evropy s ročním obratem 220 mil. eur. Ve šesti výrobních závodech SHP Group se ročně vyrobí 170 tisíc tun papíru.

 

SHP Group patří k největším producentům hygienických papírů ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

Hodnoty naší skupiny SHP Group, a to „Odpovědnost“, „Lidskost“, „Orientace na zákazníka“ a „Nadšení pro výkon a inovace“, jsou srdcem naší firemní kultury, určují identitu naší společnosti a pomáhají nám správně se rozhodovat. Představují základní pilíře pro dosahování naší strategie. Hodnoty určují identitu naší společnosti v očích našich zákazníků, spotřebitelů a potenciálních zaměstnanců. Jsou nástrojem pro udržení a angažování zaměstnanců, a to definováním a sjednocením přístupu v chování nás všech.

 

 

 

Logo, které SHP Group používá pro všechny své společnosti – bílá labuť, je nejstarší dodnes používanou ochrannou známkou na Slovensku. Používá se již více než 100 let, ačkoli oficiálně bylo zaregistrováno v obchodní komoře v Banské Bystrici až v roce 1910 a od té doby prošlo několika grafickými změnami.
Za logem s labutí se skrývá historie výroby papíru v Harmanci, sahající až do 19. století (1829).

Celá desetiletí zastřešuje bílá labuť silnou a stabilní společnost, produkující kvalitní hygienické papírové výrobky. Naše ochranná známka zvítězila i v celoslovenské soutěži LOGOTYP SLOVAKIA 2002 v kategorii Nejstarší logo.

 

SHP Harmanec

Papírnu v Harmanci vybudoval v roce 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht původně jako továrnu na ruční výrobu papíru. V polovině 19. století patřila k nejmodernějším papírenským závodům v Rakousko-Uhersku. Na přelomu 19. a 20. století se zde začaly vyrábět i hygienické papírové výrobky. Nejprve skládaný toaletní papír pod obchodní značkou Hermandol, později ručně řezané papírové ubrousky. Během 2. světové války se sortiment rozšířil o výrobu dámských vložek a dětských plenek z buničité vaty. Novodobá historie papírny začala v roce 1972, kdy byl do provozu uveden papírenský stroj na výrobu hygienických papírů a začala se využívat nová surovina – sběrový papír. Charakter moderní a dynamicky se rozvíjející firmy si papírna zachovala dodnes. Ročně investuje do rozvoje technologií a modernizace procesů kolem 6 mil. EUR. V roce 2002 se Harmanecké papírny přejmenovaly na SHP Harmanec a staly se součástí skupiny výrobních a obchodních společností, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce hygienických papírových produktů pod společným názvem SHP Group.

Historie SHP Harmanec

 • Na zelené louce nazývané „Pod košárem“, v katastru obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zikmund Leicht původní papírnu.

  Na zelené louce nazývané „Pod košárem“, v katastru obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zikmund Leicht původní papírnu.

  1829
 • Začala strojová výroba papíru a Harmanecká papírna se stává druhou největší papírnou v Rakousko-Uhersku.

  Začala strojová výroba papíru a Harmanecká papírna se stává druhou největší papírnou v Rakousko-Uhersku.

  1841
 • Registrace ochranné známky „Bílá labuť“, která je nejstarší registrovanou a dodnes udržovanou ochrannou známkou na území SR.

  Registrace ochranné známky „Bílá labuť“, která je nejstarší registrovanou a dodnes udržovanou ochrannou známkou na území SR.

  1910
 • Harmanecká papírna jako první v bývalé ČSSR začala vyrábět kotoučkový toaletní papír.

  Harmanecká papírna jako první v bývalé ČSSR začala vyrábět kotoučkový toaletní papír.

  1972
 • Všechny produkty SHP Harmanec byly přejmenovány na HARMONY, s výjimkou toaletního papíru Harmasan.

  Všechny produkty SHP Harmanec byly přejmenovány na HARMONY, s výjimkou toaletního papíru Harmasan.

  1999
 • Harmanecká papírna se začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a změnila název na SHP Harmanec.

  Harmanecká papírna se začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a změnila název na SHP Harmanec.

  2002

SHP Slavošovce

Obec Slavošovce, založená v roce 1318, se nachází v oblasti Horního Gemera. V roce 1817 byl chátrající hamr v Slavošovcích přestavěn na papírenský mlýn a od té doby se datuje historie výroby papíru v této obci. Vývoj výroby papíru v Slavošovcích nebyl jednoduchý. Kromě úvodních desetiletí se podnik téměř stále pohyboval v extrémech. Překonal krize, ale zároveň se budoval a modernizoval. V době existence Československé republiky v roce 1923 se papírny dostaly do finanční krize a byl navržen jejich rozprodej. Profesor Ursíny z Českého učení technického v Brně se přimluvil za výrobu v Slavošovcích u ministerského předsedy, díky čemuž získala papírna státní subvenci na svou obnovu. V 20. století se papírna soustředila na výrobu školních sešitů a bloků. Papírové ubrousky tvořily jen část výrobního programu. Po začlenění firmy do skupiny SHP Group jako SHP Slavošovce je její směrování orientováno na výrobu a prodej papírových ubrousků.

Historie SHP Slavošovce

 • V Slavošovcích byl chátrajíci hamr přestavěn na papírenský mlýn.

  V Slavošovcích byl chátrajíci hamr přestavěn na papírenský mlýn.

  1817
 • Po finanční krizy a navrženém rozprodeji, získala papírna státní subvenci na svou obnovu, díky profesoru Ursínymu.

  Po finanční krizy a navrženém rozprodeji, získala papírna státní subvenci na svou obnovu, díky profesoru Ursínymu.

  1923
 • Společnost SHP CELEX, a.d., Banja Luka je nástupnickou společností ZDP Celex, Banja Luka v Bosně a Hercegovině. Původní společnost měla bohatou historii, hodně zkušeností a dobré jméno v oblasti výroby papírenských hygienických produktů v zemích bývalé Jugoslávie. Novodobá historie společnosti začala 27. června 2002. V tento den byl po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně uveden do provozu papírenský stroj a následně i zpracovatelské linky. Tím se odstartovala nová etapa výroby papírenských hygienických produktů v obnoveném závodě SHP Celex. Za tři roky po obnovení produkce se výroba papíru zvýšila čtyřnásobně a dnes má firma silný potenciál dalšího rozvoje a prosperity.

 • Nezbytnost vzniku obchodní společnosti SHP Bohemia byla úzce spojena se vznikem dvou samostatných republik, České a Slovenské. Společnost SHP Harmanec, a.s., tradičně umísťovala část své produkce i na českém trhu. Pokud chtěla pokračovat a rozvíjet obchodování na území České republiky, musela vytvořit novou obchodní jednotku. V listopadu 1996 byla založena SHP Bohemia s centrem působení ve městě Kroměříž. Od března 2003 přestěhovala společnost své sídlo do Prahy.

 • SHP Hungaria byla založena v Budapešti v listopadu roku 2002 jako obchodně-servisní společnost SHP Group pro maďarský trh. Její založení je součástí aktivit SHP Group směřujících k vybudování pozice lídra v segmentu papírové hygieny na trzích střední a východní Evropy a Balkánu.

 • Je nejmladší obchodní společností zaměřenou na prodej papírové hygieny v Chorvatsku.

 • Začleněna do SHP Group v roce 2006. Výroba je zaměřena na produkty Away from home, tzn. hygienické papírové výrobky určené pro spotřebu v hotelích, průmyslových závodech a institucích.

 • Společnost Paloma je akciová společnost s více než 140-letou tradicí ve výrobě a prodeji hygienických papírových výrobků v Evropě a je lídrem na trhu v jihovýchodní Evropě. Společnost má čtyři divize a je převážně orientována na export. Roční kapacita výroby je 72 000 tun hygienického papíru.