Jak využívat umělou inteligenci pro lepší život, péči o přírodu a mír ve světě

„Generativní umělá inteligence a technokratické paradigma: jak podporovat blaho lidstva, péči o přírodu a svět míru“ je téma, které si nadace Centesimus Annus pro Pontifice vybrala na mezinárodní konferenci v roce 2024. Akce se uskutečnila v Papežském patristickém inšti. Na závěr se v sobotu 22. června uskutečnila soukromá audience udělená Svatým otcem Františkem a účastníkům promluvil státní sekretář kardinál Pietro Parolin. Čestným hostem na konferenci byl slovenský průmyslník Milan Fiľo.

 

Cílem mezinárodní konference je prozkoumat výhody a problémy související s rychlým a rozšířeným vývojem umělé inteligence (AI), se zvláštním zaměřením na generativní umělou inteligenci (GenAI). Cílem nadace je přispět k podpoře etického a udržitelného využívání AI pro blaho lidí a životního prostředí. Konference analyzovala etické a sociální důsledky AI a praktická řešení, která je třeba přijmout k vybudování budoucnosti, kde technologie slouží lidstvu a planetě.

 

 

V roce 2015 vydal Svatý otec František encyklikou „Laudato Sì“ naléhavou výzvu k péči o stvoření, ve které zdůraznil morální povinnost chránit životní prostředí a bránit „chudé a křehkost planety“. O osm let později, v apoštolské exhortaci „Laudate Deum“, papež s větší silou potvrdil poselství „Laudato Sì“ a vyzval k hluboké revizi našeho životního stylu a obchodních modelů a vztahu mezi vědou, inovacemi, ekonomikou a společností. Papež vyjádřil znepokojení nad vlažnou reakcí na jeho výzvy: „Svět, ve kterém žijeme, kolabuje a může se blížit k bodu zlomu. Problémem není odmítnutí technologie, ale její využití pro společné dobro. Z tohoto pohledu představuje rychlý pokrok AI epochální výzvy.“

 

Ve světle magisterie Sv. otce Františka si Konference klade za cíl analyzovat současnou situaci, pozitivní aspekty a rizika spojená s AI a hledat odpovědi na některé základní otázky: na co je AI? Je možné vyvíjet a používat AI etickým způsobem? Je možné realizovat technologický a vědecký pokrok jako cestu k míru? Je možné skloubit rozvoj generativní umělé inteligence s respektováním práv lidí, začleněním těch nejkřehčích, s péčí o planetu, učinit z ní nástroj integrace mezi světy, které jsou stále více propojeny, a působit proti rostoucím nerovnostem?

 

„Konference v souvislosti s rozvojem AI přinesla mnoho náročných otázek, na které věřím, že budeme schopni najít odpovědi, které v souladu s výzvou Svatého otce přinesou lidstvu i celé planetě prospěch. Děkuji členům Centesimus Annus na Slovensku za pozvání na konferenci,” řekl Milan Fiľo.