Zvýšení množství zpracovaného odpadního papíru

loga-projekt-spolufinancovany-eu-shp-harmony

Hlavní cíl projektu: Záměrem projektu je modernizace technologie přípravy látky pro výrobu papíru ze sběrového papíru. Některé části technologie budou vyměněny, jiné budou do technologie doplněny. Jedná se o rozvlákňovací buben, tlakový a vířivé třídiče spolu s řídicím systémem. Realizací těchto aktivit bude umožněno zvýšení množství zpracovaného sběrového papíru. Instalací nové technologie dojde ke snížení energetické náročnosti výroby, minimalizaci vzniklých odpadů z podílu nerecyklovatelných komponentů přítomných ve sběrovém papíru a snížení spotřeby vody potřebné k výrobě papíru. Uskutečněním projektu získáme spolehlivější provoz a s tím spojené snížení nákladů na údržbu zařízení.

Datum zahájení realizace projektu: 05/2019 

Datum ukončení realizace projektu: 06/2020 

Druh projektu: poptávkově orientovaný
Nenávratný finanční příspěvek: 671 840,05 EUR
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.